Thứ Năm, tháng 1 16, 2020

* Mê em (8)

Mê em
biết chẳng làm sao,
Ra vào cổng khoá
lối nào riêng ta.
Fb. Nguyễn An Hoà.
Mê em
thơ thẫn hát ca,
Trời ơi khổ quá
sinh ra làm gì?
Thế thì thôi
dắt xe đi!