Thứ Năm, tháng 1 16, 2020

* Mê em (9)

Mê em
có phải già thêm,
Ta mang năng lượng
êm đềm cho nhau.
Fb pic.
Mê em
nhận được nhiệm mầu,
Tạo hoá tác tạo
duyên sâu muôn loài.
Kiếp nào nữa...
vẫn mê thôi!