Thứ Sáu, tháng 1 31, 2020

* Giữa hạ nhớ xuân

Ngày nắng đầy giữa hạ,
Melbourne nóng như thiêu,
Đã 5,6 giờ chiều,
Mức hanh không chịu nổi,
Mong gì đêm nay hỡi.
Những thiếu nữ H’Mông tại Melbourne.

Bên nhà Xuân như đã,
Mồng bảy rồi hạ niêu,
Nhớ tới em thật nhiều.
Tết chi mà buồn thiu!
Thêm tuổi càng cô liêu!