Thứ Năm, tháng 1 23, 2020

* Đồng Tâm (*)

Sau thời gian trông đợi,
Một tiếng nói lương tâm,
Từ trong lòng thể chế,
Lời của người tử tế,
Fb. Năng Nguyen Luong.
Sự thật ấy là đâu?
Chấp nhận chịu rơi đầu,
Cho một lời công chính,
Người đang mê thức tỉnh,
Kẻ ác tâm hoang mang,
Đâu nanh vuốt bạo tàn?
Đàn áp đám dân oan,
Trong khốn đốn lầm than!
Quả điên cuồng quyền lực,
Đẩy dân vào bờ vực,
Của sinh tử bản khai,
Chỉ còn một không hai!

(*) Vụ làng  Đồng Tâm, Mỹ Đức,Hà Nội.