Thứ Bảy, tháng 1 18, 2020

* Mê em (cây kẹo kéo)

Mê em
cây kẹo kéo ngon,
Bọc đường đậu phụng
dẻo giòn trắng thơm.
Fb.
Mê em
ống kéo dày cơm,
Chưa xong cây trước
đoán dòm cây sau.
Rồi...
ngày xưa đó nay đâu.