Thứ Ba, tháng 1 14, 2020

* Mê em (4)

Mê em
ta hoá lợm lì,
Trẽn trơ vẻ mặt
chỉ vì lo toan.
Fb Năng Nguyenluong.
Mê em
cung phụng truy hoan,
Ta nguyền một dạ
sắc son đá vàng.
Thủy chung
tình thiếp nghĩa chàng!