Thứ Hai, tháng 1 13, 2020

* Mê em (3)

Mê em
ta sắp bảy mươi,
Nhưng chưa bó gói
còn đòi vẩn vơ.
Fb.
Mê em
ta hoá ngây ngô,
Em chạy đâu mất
ta vờ ngồi trông...
Để mắc mứu
nghĩa vợ chồng!