Chủ Nhật, tháng 1 12, 2020

* Mê em

Mê em
màu phấn ban sơ,
Mùi hương con gái
dại khờ lòng anh.
Fb.
Mê em
cái rất đa tình,
Phút đầu gặp gỡ
đinh ninh đã từng...
Kiếp nào ta
lại tái sanh!