Thứ Tư, tháng 1 01, 2020

* Ngày qua năm đến

Đổi thay hai con số,
Là năm nữa bước qua,
Có gì mới trong ta,
Hay chỉ thêm tuổi già!
Fb.bxl.
Đổi thay hai số cuối,
Là năm cũ như xong,
Không còn chi ước mong,
Tất cả về với không!

Thế gian hai số mới,
Đếm tới vui thôi mà,
Một rồi một năm qua,
Cho tình người phôi pha!

Yêu em từ cái thuở...
50 năm rồi à,
Tan trường tôi lặng lẽ,
Len lén trông hồng hoa!

Thích em nghen đôi má,
Tròn xoe như trứng gà,
Tên của loài hoa trắng,
Sáng đường chiều lại qua!

Đổi thay nhanh con số,
Hồng trắng hoa nhạt nhoà,
Đã như không còn khỏe,
Chăm sóc màu cho hoa!

Đổi thay hoài những số,
Choáng váng trong hồn ta,
Đón đưa hoài kỷ niệm,
Ngẫm tình đời phong ba!