Chủ Nhật, tháng 1 19, 2020

* Võ Tấn chụp hình tôi

Võ Tấn chụp lén mình
tấm hình này thích quá,
bởi tôi chẳng giống ai
mà cũng không ai giống,
Huề vốn!
Fb.bxl.

Phải chăng là giống vô tánh...
tâm tình luôn giao động,
chẳng mấy khi bình thường,
Hỷ, nộ, ái, ố, bi, ai... do vì?
Thích đủ thứ nghiệt
lắm khi không cần,
Vướng vòng ái dục...
Phù vân!
Tham, mê, sân, đắm...
Muôn phần khổ đau.
Biết mình thế đó
lo tu!