Chủ Nhật, tháng 1 19, 2020

* Trước sinh nhật tôi

Đang vui
như độ đôi mươi,
Quanh tôi quấn quýt
hơn mười nàng tiên.
Tuấn Nguyễn  
Nguyệt Trần.
Mới hay
tiền kiếp hữu duyên,
Hôm nay được phước
ngụ miền thiên thai.
Ngày mẹ cha
cho hình hài!