Thứ Hai, tháng 1 20, 2020

* Sinh nhật-Nghỉ hưu (*)

Hôm nay
chính thức nghỉ hưu,
Nhìn qua quả biết
việc nhiều chưa xong...

Fb.
Người đời nói
nghiệp long đong,
Nhưng tôi thì nghĩ ...
còn mong nỗi gì!
Tìm nơi nghỉ dưỡng
đúng kỳ,
Là pháp giác ngộ
phải vì nhân duyên.
Ai còn
nặng nợ tiền khiêng,
Cứ yên tâm trả
đừng phiền ngại chi!
Tôi nay
bỏ kiếm đầu quy,
Mong về quê cũ
phú thi an nhàn.
Đã một đời
mãi lang thang,
Á, Âu, Mỹ, Úc ...
còn ham cái gì?
Vũng Nồm,
quê hương neo chì!
Địa đàng tôi chọn
nghỉ khi mỏi khòm.
Biển xanh, cát trắng
tình son,
Vô thường dâu bể
sao còn đời nhau.
Thức A Lợi Da ...
chuyện dài sâu!

(*) Luật Úc lao động nghỉ hưu ở tuổi 67 , nhưng hành trình thay đổi 65 lên 67 thì phải gia ân cho những người có năm sinh khoảng giữa, thế nên tôi được nghỉ vào tuổi 66.