Thứ Bảy, tháng 10 17, 2020

* Lé và lùn

 Vừa lé vừa lùn, 
SUMO!
Hai đặc điểm ấy 
muốn cua cũng dè.
Ảnh Nancy.
Mặt chú hiền 
giống chủ nghe,
Toàn thân nâu nhạt 
dẫu hè hay đông.
Đương xuân 
màu áo chuyển hồng...

Cả lé lẫn lùn 
đáng chê,
Mà O hàng xóm 
cũng mê âm ào.
Biết đâu 
mai mốt chân cao,
Nhờ cơm cá Việt 
trộn vào thịt Tây.
Con trai lanh lẹ 
cực kỳ!