Thứ Năm, tháng 10 01, 2020

Covid 19- Trung thu

Trung thu đó 
mùa năm nay chẳng có,
Không chào trăng 
và lễ hội hoa đèn,
Ảnh Trần Kim Loan.
Covid 19  
tai họa kinh hoàng,
Trông thu luyến tiếc 
giao hoan đất trời.
Nhớ lần vượt 
trên biển khơi,
Lênh đênh nào biết 
phận... rồi về đâu,
38 năm 
mây trắng qua đầu...