Thứ Năm, tháng 10 29, 2020

* SUMO 13

 Cảm giác nằng nặng 
tay ôm,
SUMO nay đã 
bự hơn nhiều rồi.
Ảnh fb bxl
Thuốc ngừa 
được uống lần hai,
Ngăn ngừa dịch bệnh 
họa tai mai này.
Sắm cho nôi mới 
đẹp thay!