Chủ Nhật, tháng 10 04, 2020

* Tưới cây

 Cháu! Sao lại tưới 
hai vòi,
Ngày chú còn bé 
một thời có sao.
Ảnh fb Hang Ta.
Tưới 
đồng thấp cả ruộng cao,
Lên đê xuống suối 
chỗ nào cũng yên.
Tưới như điên 
chẳng ai phiền!

Nickname ngày xưa 
Xì Dầu,
Tay chân đầu bụng 
ở đâu cũng phì.
Chú chậm chạp 
mỗi bước đi,
Ồ ề lẫm đẫm 
khác gì Rô bô.
Trời nóng nực...
trông thương ghê!