Thứ Bảy, tháng 10 03, 2020

* SUMO 4

Biết đùa giỡn 
nhảy húc chui,
Biết nhìn nhận diện 
ai người nó thương.
Ảnh Nancy B.
Nghe lớn tiếng 
lánh vào chuồng,
Thích ăn thịt hộp 
uống toàn sữa tươi.
SUMO 
được phước lắm rồi!

Cả nhà 
đều thương SUMO,
Chăm nôm săn sóc 
đúng là vật cưng.
Nicole 
hết sức vui mừng,
Bỏ đàn không học 
chơi cùng SUMO.
Nacy 
lo lắng mọi bề!

Chọc giận SUMO 
vụng về,
Mặc đồ chống lạnh nó chê 
tức mình.
Dùng dằng
bỏ chạy lăng xăng,
Rượt bắt nó trốn 
lộn lăn cú cù.
Mong mùa Covid 
trôi mau!

Mùa Covid 
sẽ qua mau,
SUMO có bạn 
một đôi song hành.
Tản bộ 
dạo công viên xanh,
SUMO học nốt 
bài hành phương xa.
Không còn quanh quẩn 
trong nhà!

Và tối nay 
SUMO phải thử,
Tập nằm riêng 
ngủ thật sớm một mình.
Khung thời gian 
hợp quy trình,
Vì ai cũng bận 
cho mình việc riêng.
Vệ sinh 
đến lớp 
đi làm!