Thứ Hai, tháng 10 26, 2020

* Cường Để

 Cường Để Quy Nhơn 
trong tôi,
Qua hai niên khoá
một đời khó quên.
Ảnh Hiệu đoàn TH. Cường Để
Tên Người văn cách 
Việt Nam,
Một đời lận đận 
xây nền tự do.
Từ quân chủ 
đến cộng hoà!

Cường Để hiệu đoàn 
trường tôi,
Uy nghi mình đã 
một thời cùng nhau.
Gắng công học ...
hạnh làm đầu,
Noi gương kẻ trước 
người sau chuyên cần.
Văn minh 
đội ngũ xứng tầm!

Đã bao lần 
ghé qua trường,
Con ve lạc giọng 
phượng còn trổ hoa.
Không là 
Cường Để hành ca,
Trên sân tìm kiếm 
hàng me xưa trồng.
Ngược dòng chảy 
cháy trong lòng!