Thứ Tư, tháng 10 07, 2020

* SUMO 5

Đi đâu 
cũng vội vã về,
Biết SUMO đợi 
ở nhà mà thương.
Ảnh Nga Bạch.
Mở cửa vào 
nó chắn đường,
Lăn lộn múa máy 
một tuồng mừng vui.
Duyên gì đây 
đến với ... tôi!

Quấn bên hông
như đòi bồng,
SUMO nhảy nhót 
hai chân quấu quào.
Ôm vào lòng 
yên xem nào!
SUMO ngoan ngoãn 
thì thào nhỏ to.
Như mách lẻo
hổng ai lo!