Thứ Bảy, tháng 10 10, 2020

* SUMO 6

 SUMO
vừa được 4 tuần,
Lanh lợi kháu khỉnh 
vô cùng dễ thương.
Ảnh Nicole.
Ăn xong 
bồng cho nhìn gương,
Ngoan ngoãn ngây dại 
như phường của nhau.
SUMO cố tìm 
phía sau...

Ngoái đầu 
nhìn lại phía sau,
SUMO khó chịu 
cổ đầu bụng lưng.
Mới được mang nịt 
vào thân,
Sẵn sàng tản bộ 
qua sân quanh vườn.
Tiến xa hơn 
sẽ ra đường!