Thứ Tư, tháng 10 21, 2020

* SUMO 9

Ngày thứ hai 
giãn cách ly,
Ai cũng bận rộn 
phải đi ra ngoài.
Ảnh fb.bxl.
Đi học đi làm đi chơi,
Riêng tôi có hẹn 
khám soi khớp sườn...
Hai vai trục trặc 
đau luôn.

SUMO 
ở nhà một mình,
Phải đặt vào chỗ 
như vùng cách ly.
Tội nó lắm 
kêu muốn đi,
Nhưng tôi không thể ẵm
vì tay đau.
Chút nữa về 
cho ăn sau!