Thứ Năm, tháng 10 22, 2020

* SUMO 10

SUMO cả buổi 
trong chuồng,
Mong được thoải mái 
tìm đường thoát ra.
Ảnh fb.bxl.
Ngại vì
nó chạy chơi xa,
Mình không quản nổi 
bôn ba kiếm tìm.
Thôi thì dỗ nó 
ở yên...

Chơi với người 
ưu phiền người,
Chơi với chó lại 
thảnh thơi ai bì.
Chẳng nói gì 
hiểu làm chi?
Năm ba động tác 
nó lì thì thôi!
Đưa SUMO 
vào chuồng rồi...