Thứ Tư, tháng 10 28, 2020

* Thuỷ Tiên cứu lụt

 Sáng nay 
vào quán cà phê,
Thoải mái giãn cách Covid 
mở dần.
Ảnh Internet.
Lòng mình chợt thấy 
phân vân,
Hình ảnh cứu trợ 
rần rần truyền tin.
Đớn đau như nhói 
buồng tim!

Ai người 
nặng gánh háo danh,
Giúp dân chỉ để
tiếng tăm cho mình.
Ai người 
dấn thân vì tình...
...thương yêu bá tánh
quên mình hiểm nguy.
Cà phê nguội 
không dùng chi!

Khốn khổ lũ lụt 
hằng năm,
Hủy hoại công của 
sức dân khắp miền.
Vì chưng 
lũ khốn cuồng điên,
Gây khăn tạo khó 
nhiễu phiền thương đau.
Bệnh tật, đói khát
vì đâu?