Thứ Ba, tháng 10 13, 2020

* Nhớ đến hòn Nhồng

 Quê hương mình 
đẹp thế này 
sao đành bỏ,
Eo Gió ơi! 
lệ tôi đổ trong hồn,
Ảnh fb. Nguyễn Kim Chức
Mỗi lần buồn 
nhớ Vũng Nồm,
Hòn Cân, hòn Cỏ, hòn Sẹo, hòn Nhồng... 
những nguồn sóng xô.
Ngập lòng
bao nỗi bơ vơ,
Chia ly này đến bao giờ hỡi em!
Trùng phùng 
có thể hằng đêm,
... hay là những lúc 
bóng chim qua đầu.
Hợp tan mây trắng về đâu!