Thứ Ba, tháng 10 20, 2020

* Vietnam 20/10

 Phụ nữ Việt Nam 
có lắm ngày,
8 tháng 3, rằm tháng 7, 
20 tháng 10,
Ảnh Internet
Thường là ăn mặn, 
rằm thọ chay,
Loanh quanh lẩn quẩn 
nhiêu ấy chuyện,
Mừng lễ giao hoan 
đẻ một bầy!
Đừng tin gã ấy
đứa lắm mồm,
Nịnh hót như chim 
những lúc ghiền,
Tàn canh dong tuốt 
mình em chịu,
Nợ nần bó buộc 
khổ đời luôn!