Chủ Nhật, tháng 10 11, 2020

* Melbourne Xuân 20

 Giữa xuân rồi còn gì!
Nắng vàng mang dáng thi,
Gió xa đưa cơn lạnh,
Melbourne còn Covid,
... em rồi mãi miết đi...
Ảnh fb bxl.
Anh chưa bao giờ hỏi,
Có gì vui nơi ấy,
Bao năm rồi em đi,
Có gì vui nơi ấy,
Một hành trang diệu kỳ!

Giữa xuân mầm non trỗ,
Và mang đầy men thi,
Sáo về đây xây tổ
Lá xanh xinh xắn vì...
Cũng mang đầy men thi!

Anh chưa bao giờ hỏi,
Sáo đến rồi có đi,
Anh chưa bao giờ nói,
Cuộc đời là chia ly,
... mùa xuân sau có vì...

Xuân ở đâu cũng đẹp,
Đạo hữu và vô vi,
Tâm hồn nào cũng đẹp,
Đời hữu và vô vi
Dẫu cách ngăn trường kỳ,