Thứ Bảy, tháng 10 31, 2020

* Nhân quả Covid

 Giới nghiêm khắc nghiệt 
đã qua,
Nhưng chưa trả lại 
chúng ta bình thường.
Ảnh fb bxl
Nhận biết thật rõ 
tai ương,
Vũ khí sinh học
con đường diệt vong.
Người chết kẻ bệnh 
hãi hùng!

Covid Vũ Hán 
gớm thay,
Tiếp tay Cộng sản
một bầy sói lang.
Nhẫn tâm gieo 
dịch lan tàn,
Điêu linh toàn cõi 
thế gian- ta bà.
Khổ đau chồng chất 
năm qua...

Toàn nhân loại 
đã ra tay,
Đem khuẩn diệt khuẩn 
mong ngày thành công.
Vaccine, trị liệu 
dốc lòng,
Cứ như không thấy 
giả tâm Cộng Tàu?
Nhân hôm nay 
Quả ngày sau!