Thứ Năm, tháng 10 15, 2020

* SUMO 8

 Chiều qua 
tiêm thuốc lần đầu,
SUMO chắc còn 
khó chịu,
Ảnh fb.bxl.
Nên không có được 
giấc yên,
Trông nó 
như đang buồn phiền.
Đôi vai tôi 
cơn đau nhức,
Mùa đông xuân lạnh 
nơi đây,
Cũng không thể nào 
yên giấc,
Xem phim 
hết ghiền rồi chán,
Bên tôi 
có bạn SUMO.
Chẳng nói gì ... 
nghe tỉ tê!