Thứ Ba, tháng 4 14, 2020

* Trên cát

*Dấu chân trên dốc
sớm trưa,
Còn in đậm nét
câu thơ dạo nào.
Fb. Nhơn Lý.
Quê hương 
kỷ ức ngot ngào.
Bóng cha dáng mẹ
vượt bao dãi dầu.
Cát trắng, nắng vàng,
biển sâu!


*Dấu chân trên cát
còn ghi,
Dặm trường
của tuổi thơ ngây ngỡ ngàng.
Mần mò
bước qua lang thang,
Tìm về tỉnh giác
con đường giác tha.
Nắng còn tròng bóng
chưa xa!
*Nắng ru em
giấc mơ hoa,
Quên rồi dốc cát
xế trưa ngượng ngùng.
Có cao thấp
như muôn trùng,
Một dòng suối cát
mênh mông biển đời.
Em vùng vẫy
trong chơi vơi!
*Mình ta trên dốc
gió xoay,
Nồm nam chướng khí
mượn tay che đầu.
Nắng chói mắt
hiện màu nâu,
Bước đi vững bước
niệm câu vô thường.
Thảnh thơi
với hạnh vô cương!