Thứ Tư, tháng 4 22, 2020

* Nhớ Eo Gió (2)

Bao nhiêu kỷ niệm
ở nơi đây,
Tự thuở mẹ cho
tập tễnh đi,
Fb. Tâm Thường Định.
Dấu bước chân trần
thân nghiêng ngã,
Gió gào
sóng đẩy cuốn chia ly...
Cảnh cũ người xưa
nhớ vơi đầy,
Nỗi niềm
thương mến gởi mây bay,
Eo Gió trong tim
thành ký ức,
Hương mứt
mùi rong biển mọc dày!