Chủ Nhật, tháng 4 05, 2020

* “Phản đối”

“Phản đối” bao năm được gì không!
Lời bay theo gió giữa trời đông,
Bóng đen phủ lấp ngày nhân loại,
Sông núi máu xương phụ tiền nhân,
Xương máu thành dòng những ngàn năm!
Hán ngoài cấu kết nạn Hán trong,
Có ai chẳng biết âm mưu giặc,
Marxism (*) tấm gương vỡ phủ hồng!

(^) Thứ chủ nghĩa xã hội cộng sản theo mô hình Karl Marx mà chính Nga và các nước Đông Âu đã vứt bỏ sau 70 năm áp dụng đầy máu và nước mắt cũng như làm lụn bại nhân văn.