Thứ Ba, tháng 4 21, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (4)

Lockdowned (*)
thì cứ lockdown,
Thực phẩm vẫn phải
ra vào bán mua.
Ad. Internet.
Giữa thu
sương giá thêu thùa,
Bức tranh hoang vắng
cợt đùa thế gian.
Kết tội
Hán Đế bạo tàn! (**)

Còn đây
chút nắng của chiều,
Của thu nhạt nhẽo
của hiu hắt buồn.
Em về ở miết
trên nguồn,
Để ta dưới biển
giăng buồm không dây.
Phất phơ vất vưởng
trời Tây!

(*) Cho đình chỉ mọi hoạt động.
(**) Dịch bệnh truyền nhiễm từ TQ.