Thứ Bảy, tháng 4 11, 2020

* Nhận biết

Dù bạn
ở góc độ nào,
Cũng cần nhận biết
hiểm đao Cộng Tàu.
Bàn tay máu
móng vuốt sâu,
Xâm lược, cướp bóc...
hoạt đầu gian thương.
Nhân loại
điêu đứng khôn lường!

Dịch Vũ Hán (*)
đang lây lan,
Toàn cầu gánh nạn
muôn vàn khổ đau.
Chết chóc
đe doạ Mỹ-Âu,
Lầm than Phi-Á
bể dâu rã rời.
Nguy cơ
loạn lạc, đói nghèo!

(*) CoronaVirus sản sinh từ Vũ Hán Trung Quốc vào tháng 12/2019.