Thứ Bảy, tháng 4 18, 2020

* Mao tâm sự

Từ Phục Hy đến Mao ta,(*)
Xứ này đã trải xuyên qua bao đời.
Sáu nghìn năm trăm năm qua rồi,
Hoàng-Trường sa nào có giữa đất trời Trung Hoa.
Internet.
Nay Đặng-Tập sát nhập bừa.(*)
Gây nên oan trái giữa mùa bình yên.
Người Hán mang tâm hành đảo điên,
Lân bang chịu đựng liên miên hận thù.
Hễ đánh nhau! Họ lổ trán ta bễ đầu,
Máu xương cứ đổ ai sầu hơn ai?
Sao chúng bay mộng ăn cướp của người...
Việt Nam tuy nhỏ nhưng sức người vạn năng.
Hán, Nguyên,...Thanh đã nhiều lần,(**)
Xâm lăng thua trận nhăn răng chạy dài,
Đau thương nhơ nhuốc tanh hôi...
Thôi đừng dại dột miệng đời cười chê!
Vi trùng Hán hoá còn kia !

(*)  Các lãnh tụ Trung Hoa.
(**)Các triều đại thống trị Trung Quốc.