Thứ Tư, tháng 4 29, 2020

* Si (2)

Melbourne
trời đã giữa thu,
Mưa phùn gió rét
sương mù mờ giăng.
Fb. Nữ Phan.
Em tôi ngồi
nhớ đến xuân,
Cứ đi rồi đến
khi chùng khi căng.
Mắt, môi, má,...
lại ửng hồng!