Chủ Nhật, tháng 4 26, 2020

* Nhớ Eo Gió (3)

Eo Gió đây rồi
lắm đổi thay,
Bê tông cốt sắt
hoá nơi này,
Fb. Nguyễn Kim Chức.
Còn đâu
nét ngọc em thiên cổ,
Ta chút ngỡ ngàng
thực mộng ngây!
Eo Gió kho tàng
tuổi thơ ngây,
Giếng tiên,
bãi đá đẻ phô bày,
Sáng ngắm hồng dương
nhô mặt biển,
Chiều đưa bóng mát
phủ ngàn mây!