Thứ Năm, tháng 4 23, 2020

* Lánh dịch kỳ 2 (5)

Hơn tháng nay
núp trong nhà,
Trưa nay nắng đẹp
dạo qua Footscray.(*)
Fb. bxl.
Ngay cổng chào
chim Lạc bay...(**)
Nền trời xanh ngát
giấu tay che mồm.
Úc thêm tháng nữa
tránh đòn...

Vi trùng
Covid -19 tạo nên,
Lầm than nhân loại
nhiễu phiền lòng nhân.
Cộng Tàu (***)
đúng loài vô tâm!
Gây nên đại nạn
chẳng cần thiết nên.
Ngôn từ nào
đặt lại tên?

(*) Tên một khu phố thuộc miền Tây Melbourne nơi được coi như là thủ phủ của người Việt tự do tiểu bang Victoria.
(**) Chim Lạc là biểu tượng của người Lạc Việt bay đi lánh cư ở phương Nam vì thời tiết khắc nghiệt của  phương Bắc.
(***) Trung Quốc Cộng Sản.