Thứ Sáu, tháng 6 14, 2024

* Xóm Cũ

 Nhà tôi giữa bãi Vũng Nồm,
Thuở tên Xóm Cũ xây nền,
Bao năm rời xa đất Việt,
Ai người còn nhớ hay quên?
Ảnh Internet 
Trở về tôi vô Xóm Cũ,
Đường làng lối ngõ thân quen,
Lùm tra hàng dương bóng đổ,
Không còn chỗ xưa tôi thường…
Bến cũ sõng xuồng tấp nập,
Sáng chiều con cá về tươi,
Vui mùa trăng thanh gió mát,
Câu ca hát bộ bài chòi…
Xóm Cũ qua nhiều thế hệ,
Nhắc tên người chút ngỡ ngàng,
Không ai gọi như thế nữa,
Văn minh chừng đổi tên làng?

Google dịch:

My house is in the middle of Vung Nom beach,
The name Xom Cu built the foundation,
After many years of leaving Vietnam,
Who remembers or forgets?
Returning to the Old Hamlet,
Familiar village roads and alleys,
A grove of poplar trees cast shadows,
There is no longer the old place I used to...
The old wharf is bustling with boats,
The fish arrives fresh in the morning and evening,
Happy moonlit season with cool breezes,
The singing of the deck of cards…
Old Hamlet through many generations,
Mentioning your name is a bit surprising,
No one calls me that anymore.
Civilization seems to change the name of the village?