Thứ Sáu, tháng 6 21, 2024

* Khiêu vũ mùa đông

Mùa đông lạnh lẽo 
có gì vui,
Ngừng tay nghỉ việc 
chỉ nhậu thôi,
Mình không biết nhẹt 
đành phải chịu,
Chầu rìa nhìn bạn 
chén đầy vơi!
Ảnh Ngô Chương 

Vậy đó cho nên 
trổ chuyện bày…
Vũ trường cũng đông nghịt 
vui thay,
Nhộn nhàng y phục 
thi nhau diện,
Chờ nhạc lên 
sàn động gót giày!
Cái lạnh biến đâu 
cả mất rồi,
Sau vài bản nhạc 
đẫm mồ hôi,
Nhanh chóng 
ấm êm nhờ trợ lực,
Vai tròn eo gọn 
những cặp đôi.
Đêm cuối tuần 
chờ những trò chơi…
Đời ta có được 
mấy ngày vui?
Chơi cho ngày hết 
hay người hết,
Sức tàn lực cạn
cũng vui chơi…

Google dịch:

Dancing last week, here are the echoes...
Cold winter 
what is funny,
Weekend off work 
just drinking,
I don't know a thing 
had to endure,
Staring at you 
the cup is empty!
That's why 
tell stories…
The dance hall was also crowded 
happily,
Messy clothes 
compete with each other,
Wait for the music to start 
The floor is bustling with heels!
Where does the cold go? 
it's all over,
After a few songs 
sweaty,
Fast 
Warm and cozy thanks to power support,
Round shoulders and slim waist 
What a beautiful dance!
Weekend night 
waiting for the games…
We have life 
happy days?
Play until the day is over 
or everyone,
The strength is exhausted
try to play?