Thứ Bảy, tháng 6 01, 2024

* Thu Melbourne

 Về lại Melbourne 
sáng nay,
Man mát se lạnh 
những ngày cuối thu.
Xa xa 
vài mảng sương mù,
Ngang hàng phong đỏ 
của thu nỗi niềm.
Ảnh Internet 
Về đây 
ta lại tìm em,
Chén trà tải đạo 
đẫm miền nhớ nhung.
Uyên ương tình nghĩa 
tương phùng,
Cho mùa rét mướt 
cái chung không rời.
Những ngày qua 
đứa một nơi…
Nhớ quái nhớ ác 
đâu thời mới quen.
Hương tràn
nóng ấm 
miên man…

Google dịch:

Return to Melbourne 
this morning,
Man is cool and chilly 
the last days of autumn.
Far away 
some patches of fog,
On par with red maple 
collection of feelings.
Come here 
I'm looking for you again,
A cup of tea conveys the religion 
full of nostalgia.
Loving love 
compatible,
For the cold season 
The common thing is not separate.
These past days 
one child...
Remember evil, remember evil 
Where did we first get to know each other?
Perfume overflows
hot warm 
endlessly…