Thứ Ba, tháng 6 11, 2024

* Trở muộn

 Mặt trời đã lên cao,
Tôi mới vừa trở dậy,
Dày đặc hơi sương mù,
Ánh sáng mờ ảo mây,
Lười thở mạnh sáng nay.
Ảnh fb bxl

Buồn không?-Cà phê sáng,
Ra quán dăm ba người,
Cũng ở không ngồi rồi,
Cùng không còn lao động,
Sức sống thuốc cầm hơi?

Mặt trời, đớm đỉnh đầu,
Mấy câu chẳng nhằm đâu,
Hít vào phổi thật sâu,
Phút thanh bình thoáng mau,
Thở… đưa hồn về đâu?

Melbourne, một tuần rồi,
Cũng đứng đi nằm ngồi,
Cùng dăm ba bài viết,
Chắc chắn chẳng nhằm đâu,
Cho tôi và mình thôi!

Google dịch:

The sun was already high,
I just woke up,
Dense mist,
The light is dim and cloudy,
Lazy breathing heavily this morning.

Are you sad? -Morning coffee,
Went out to the restaurant for a few people,
Also sitting idle,
There is no more work,
Vitality medicine to control breath?

The sun, overhead,
Some sentences are not intended,
Inhale your lungs deeply,
A fleeting moment of peace,
Breathing…where does the soul go?

Melbourne, it's been a week,
Also stand, lie down, sit,
Also a few articles,
Certainly not intended,
Just for me and me!