Chủ Nhật, tháng 6 23, 2024

* Sumo ngày mùa đông

 Dạo chơi với nó cũng vui,
Sumo dễ tánh chẳng đòi hỏi chi.
Sợi dây tròng cổ có khi,
Căng chùng cảm giác đang đi bên mình.
Ảnh fb bxl 
Chợt gầm gừ sủa vang lừng,
Nó chào bạn mới, người dưng cùng loài.
Nắng vàng lên mây tan rồi,
Trưa nay ấm áp dạo ngoài khá lâu.
Sumo quan sát trước sau,
Chạy nhanh bắt kịp sắc màu bông lơn.
Đặc tính giống đực bầy đàn,
Ni non than vãn lẻ đàn buồn thiu.
Biết không nó giống tôi nhiều,
Desex (*), lạnh cảm… vài điều không may.
Yêu thương mộng ước xưa nay!

(*) Cải giống.

Google dịch:

It's fun to play with it, too.
Sumo is easy-going and doesn't ask for anything.
The rope around the neck sometimes,
Tightness indicates that it is walking with you.
Suddenly growling and barking loudly,
It greets its new friend, a stranger of the same species.
The golden sun has risen, the clouds have dissipated,
It was warm this afternoon and I walked outside for quite a while.
Sumo observed before and after,
Run quickly to catch the fluffy colors.
Male or female characteristics,
Nuns whine alone and feel sad.
You know, it looks a lot like me,
Desex (*), cold... some bad luck.
Loving the old dream!

(*) Removed sex.