Thứ Tư, tháng 6 12, 2024

* Trở muộn (2)

 Sau cơn mưa buổi sáng,
Trời trở nên lạnh hơn,
Đã vội vã tung mền,
Quán cà phê kịp hẹn,
Thứ tư, chờ người quen!
Anh fb bxl 
Giọt mưa loang ống kính,
Như mắt già đẫm sương,
Chú chim câu mái ngói,
Tầm nhìn sao dễ thương,
Về đây sau đêm trường.

Sau cơn mưa buổi sáng,
Gió nhè nhẹ lạnh hơn,
Lá lười bay sân cỏ,
Rét mướt vàng nâu sậm,
Rã rời tả tơi buồn.

Giọt mưa loang màn hình,
Nhoà nét sáng bình minh,
Bóng chim xen giữa hình,
Có cái gì xinh xinh,
Cà phê sáng rất tình!

Google dịch:

After the morning rain,
It's getting colder,
Hastily thrown away the blanket,
Coffee shop on time,
Fourth, wait for acquaintances!

Raindrops splash the lens,
Like dewy old eyes,
The tile-roofed dove,
cute star vision,
Came back here after school night.

After the morning rain,
The gentle wind is colder,
Lazy leaves fly on the lawn,
Cold, dark yellow brown,
Broken and sad.

Raindrops spread across the screen,
Dimming the dawn light,
The shadow of a bird interspersed in the image,
Is there something beautiful?
Morning coffee is so lovely!