Thứ Bảy, tháng 6 15, 2024

* Lần đầu trở lại Xóm Cũ

Đò cập bến nhiều khách hàng lố nhố,
Tôi thì không nằm ôm chặt nỗi suy tư,
Trên bon thuyền theo lượt sóng gió gầm gừ,
Thân rũ rượi lả mệt nhừ rũ rượi.
Ảnh Internet Google.
Rồi cũng đã tới lượt mình vào bến,
Xóm Cũ đây ngăn cách những bao năm,
Người về từ miền đất lạ xa xăm,
Mang nhung nhớ trải miên man Xóm Cũ.
Ký ức xưa hơn mười năm trổi dậy,
Những công trình mới khác dựng xây,
Con người cũ văn hóa mới có hoà hợp được không đây?
Hay phải chịu nhập nhằng đầy mâu thuẫn.
Người Xóm Cũ ngày xưa chẳng mơ hoa và ảo mộng,
Đời sống yên bình triễn vọng một tương lai,
Trọng tình thân quý nhân nghĩa hoà hài,
Biển có dữ sóng có hung hăng vẫn vậy.
Về Xóm Cũ đình làng xưa còn đấy,
Dấu điêu tàn hoang phế của thời gian,
Chờ đợi xuân người ấy đã sang ngang,
Tôi có thể tìm lại gì tôi Xóm Cũ?

Google dịch:

First time back to Xom Cu!

The boat docked with a lot of customers.
I don't lie down in deep thought,
On the boat, the waves and winds growl,
The body is limp and tired.
Then it was my turn to enter the dock,
This Old Hamlet is separated by many years,
People returning from strange lands far away,
Carrying endless memories of the Old Hamlet.
Memories from more than ten years ago surfaced,
Other new constructions built,
Can the old people and the new culture be compatible?
Or have to endure ambiguity and contradictions.
The Old Neighbors of the past did not dream of flowers and illusions,
A peaceful life promises a future,
Respect for friendship, kindness, harmony,
The sea is still the same, no matter how rough or aggressive the waves are.
Back to Xom Cu, the old village communal house is still there,
The desolate ruins of time,
Waiting for spring, he has passed away,
What can I find back in my Old Hamlet?