Thứ Tư, tháng 9 27, 2023

* Hoa táo

 Hoa táo trắng đường 
đấy đương xuân, 
Phơi phới 
sáo ca se sẻ mừng, 
Ấm áp trời trong 
màu nắng đẹp,
Gân cốt già nua 
cũng dự phần...
Ảnh fb bxl
Tàn rơi 
nhường chỗ những chòi non,
Đổi áo xanh da 
sắc nâu sờn,
Thời gian ngắn nữa 
bên đường cũ,
Cây rờn xanh 
cành lá xanh rờn…