Thứ Bảy, tháng 9 23, 2023

* Biển Cát

 Nhơn Lý xưa thuyền câu chèo 
và động cát,
Biển đảo xa khơi 
khó khổ trăm bề,
Ra khơi đánh bắt cá 
trong nỗi đam mê,
Gánh nặng qua sa mạc 
nắng lửa tràn trề nguồn vui…
Ảnh Internet 
Không nhắn gửi cũng vẫn 
là của tôi,
Bao nhiêu hình ảnh 
tới lui nỗi niềm…
Khi dông động 
lúc triều lên,
Gió Nam hừng hực 
giữ bền đôi chân…
Ký ức nào 
còn mãi trong tâm và thân!