Thứ Ba, tháng 9 19, 2023

* Em sư tử

 Cứ mãi dễ thương 
và hiền như lúc này em nhé!
Để anh còn 
được gần gũi vuốt ve, 
và bên em yên tâm 
được chở che,
Ảnh internet 

Không phải chịu hiếp đáp 
bởi những loài hung hăng 
mang tính người giả khác.
Kệ mặc ai gièm pha 
em là phường hung ác,
Nhưng yêu em, 
em đẹp nhất trần đời, 
Duy em thôi và chỉ 
một em thôi,
Anh quá đủ không cần ai 
chi thêm lén phén?
Ngoan với anh 
nhưng em lại là loài ghen nhất hạng,
Sẵn sàng vồ 
xé nát đứa tình thù,
Cứ ngầm ngầm im lặng 
như đang dệt tình thư,
Rồi lời hoa mỹ của em 
cho muôn vàn run sợ.
Họ hoảng hốt tưởng như 
anh mang của nợ,
Từ kiếp nào dang díu 
nghiệp báo khổ đau,
Nhưng không 
nói rồi rất là hạnh phúc mãi về sau, 
Yên ấm có nhau 
không mãnh lực nào 
gây chia ly cho được!