Thứ Năm, tháng 9 14, 2023

* Lời Đỗ Trọng Khơi

 …lời nhà thơ Đỗ Trọng Khơi đã nói dưới đây:
Rất là hợp với suy nghĩ của tôi,
Từ năm 1946 HCM. đã âm thầm muốn làm như vậy với Mỹ,
Ảnh fb .
Và bây giờ nhu cầu giải tỏa áp lực cần hơn như thế nữa,
Mọi thứ đã phơi bày rõ ràng trước mặt không còn nằm trong nỗi nghi ngờ lo ngại như xưa,
Lầm than đã là sự thật!
Bành trướng núi rừng biển đảo đã quá rõ ràng! Nguy cơ bất ổn.
Giặc nội xâm (tham nhũng, hủ hóa, tàn phá văn hoá & tôn giáo … thế lực ngầm từ TC…) ngày càng hung hãn!
Lòng người quan tâm đến vận mệnh đất nước trí thức hơn!
Có thêm người bạn tài ba. Lo gì dân chủ không được cập nhập!