Thứ Hai, tháng 9 11, 2023

* Ê ẩm

 Hôm qua 
leo núi quá nhiều,
Sáng nay ê ẩm 
hai gối đều ẩm ê.
Ảnh fb 
Tín hiệu báo
suy rồi nghe!
Cẩn thận chạy nhảy 
giữ cho độ bền. 
Vũ trường 
mong đón từng đêm...

Hôm qua leo núi 
quá cao,
Khom lưng cúi gập 
tránh sao đau sườn.
Tín hiệu 
thận yếu rồi nghen,
Lo bồi dưỡng kẻo 
hết đường vào ra.
Chuyện lưu linh 
chốn Ta Bà!