Thứ Bảy, tháng 9 23, 2023

* Tiết xuân Melbourne

Chẳng biết cười chi mũm mĩm hoài,
Phải là vui vẻ lắm có nơi, 
Tâm tư thư thái và sảng khoái, 
Xanh trắng màu mây nắng tuyệt vời!
Ảnh fb bxl
Có thể là cười diễu cợt chơi …
Melbourne thời tiết khá trêu ngươi, 
Sáng yên trưa ổn chiều ớn lạnh,
Đêm về sương giá tựa đông thời.
Địa thế môi trường phát sinh thôi,
Dẫu hạ thu đông, xuân góc trời, 
Ngày ở nơi này không đoán được,
Nóng lạnh ẫm khô những rối bời.
Chẳng biết cười chi mũm mĩm hoài,
Phải là vui vẻ lắm có nơi, 
Tâm tư thư thái và sảng khoái, 
Xanh trắng màu mây nắng tuyệt vời!